2017-Aktualnie

Komandor klubu: Małgorzata Ciężadło-Boryczka