Piotr Kisilewicz

V-ce Komandor Tarnowskiego Yacht Clubu AZOTY.

 

Małgorzata Ciężadło-Boryczka

Komandor Tarnowskiego Yacht Clubu AZOTY.

Piotr Kisilewicz

V-ce Komandor Tarnowskiego Yacht Clubu AZOTY.

Piotr Jeż

Bosman Tarnowskiego Yacht Clubu AZOTY

Tomasz Wielgus

Członek Zarządu Tarnowskiego Yacht Clubu AZOTY.

Jakub Boryczko

Członek Zarządu Tarnowskiego Yacht Clubu AZOTY.

Paulina Boryczko

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Tarnowskiego Yacht Clubu AZOTY.

Stefan Skwarło

Członek Komisji Rewizyjnej Tarnowskiego Yacht Clubu AZOTY.

Janusz Hawrysz

Członek Komisji Rewizyjnej Tarnowskiego Yacht Clubu AZOTY.