Polityka prywatności

Postanowienia ogólne.

Niniejsza polityka prywatności ma charakter informacyjny, co oznacza że nie jest ona źródłem obowiązków dla Usługobiorców lub Klientów serwisu w domenie tyc.org.pl.
Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony jest Tarnowski Yacht Club "AZOTY" z siedzibą w Tarnowie (adres siedziby i adres do korespondencji: ul. E. Kwiatkowskiego 18, 33-101 Tarnów); wpisany do KRS pod numerem 0000164562; NIP: 993-06-36-470; REGON: 850413190; adres poczty elektronicznej: zarzad@tyc.org.pl - zwany dalej „Administratorem” i będący jednocześnie Usługodawcą.
Dane osobowe Usługobiorcy i Klienta są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. 1997 Nr 133, poz. 883 ze zm.) (zwana dalej: Ustawą o ochronie danych osobowych) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

Cel i zakres zbierania danych oraz odbiorcy danych.

Każdorazowo cel, zakres oraz odbiorcy danych przetwarzanych przez Administratora wynika z działań podejmowanych przez Usługobiorcę lub Klienta serwisów.
Możliwe cele zbierania danych osobowych Usługobiorców lub Klientów przez Administratora:
 - zawarcie i realizacja umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej (np. Konto, Newsletter).
 - marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Administratora.
Możliwi odbiorcy danych osobowych Klientów serwisów:
 - W przypadku Klienta, który korzysta w serwisie z usług firm współpracujących, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranej firmie realizującej usługi na zlecenie Administratora.
Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe Usługobiorców lub Klientów korzystających ze serwisu: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; 
Podanie danych osobowych, o których mowa w punkcie powyżej może być niezbędne do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej w serwisie tyc.org.pl. Każdorazowo zakres wymaganych do zawarcia umowy danych wskazany jest uprzednio na stronach serwisu oraz w Regulaminach usług.

Cookies i dane eksploatacyjne.

Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej strony serwisów (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający nasz serwis). Szczegółowe informacje dot. plików Cookies, a także historię ich powstania można znaleźć m.in. tutaj: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko.
Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony serwisów w następujących celach:
 - identyfikacji Usługobiorców jako zalogowanych w serwisach i pokazywania, że są zalogowani;
 - zapamiętywania danych z wypełnianych Formularzy, ankiet lub danych logowania do serwisu;
 - dostosowywania zawartości strony serwisu do indywidualnych preferencji Usługobiorcy (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony) oraz optymalizacji korzystania ze stron serwisu;
 - prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze stron serwisu.
Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności serwisu.
Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez nasz serwis – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies.
Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach (wystarczy kliknąć w dany link):
        w przeglądarce Chrome
        w przeglądarce Firefox
        w przęglądarce Internet Explorer
        w przeglądarce Opera
        w przeglądarce Safari
        w przeglądarce Microsoft Edge

Administrator przetwarza również zanonimizowane dane eksploatacyjne związane z korzystaniem z serwisu (tzw. logi – adres IP, domena) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu serwisem. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające stronę serwisu. Logi nie są ujawniane osobom trzecim.

Podstawa przetwarzania danych osobowych.

Podanie danych osobowych przez Usługobiorcę lub Klienta jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w na stronie serwisu oraz w Regulaminie Usługi danych osobowych niezbędnych do zawarcia i realizacji umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.
Podstawą przetwarzania danych osobowych Usługobiorcy lub Klienta jest konieczność realizacji umowy, której jest stroną lub podjęcia na jego żądanie działań przed jej zawarciem. W przypadku przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora podstawą takiego przetwarzania jest (1) uprzednia zgoda Usługobiorcy lub Klienta lub (2) wypełnienie prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora (zgodnie z art. 23 ust. 4 Ustawy o ochronie danych osobowych za prawnie usprawiedliwiony cel uważa się w szczególności marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Administratora).

Postanowienia końcowe.

Serwis może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator namawia by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy serwisu tyc.org.pl.
Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
Administrator odpowiednio udostępnia następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną:
Zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem.
Dostęp do Konta jedynie po podaniu indywidualnego loginu i hasła.