Zebranie Sprawozdawcze

Zarząd Tarnowskiego Yacht Clubu "AZOTY" informuje, że zebranie sprawozdawcze odbędzie się w piątek 31 stycznia 2020 roku w siedzibie klubu o godzinie 18:00.

Pierwszy termin godz. 18:00, drugi termin godz 18:15.

Zapraszamy wszystkich członków klubu.

Porządek zebrania:

 1. Stwierdzenie prawomocności zebrania (nadzór Komisja Rewizyjna)
 2. Przyjęcie porządku zebrania (nadzór Komisja Rewizyjna),
 3. Wybór przewodniczącego zebrania (nadzór Komisja Rewizyjna),
 4. Wybór Komisji Wniosków i Protokolanta (1 osoba) (nadzór Przewodniczący Zebrania),
 5. Sprawozdanie z działalności Zarządu klubu za rok 2019,
 6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej,
 7. Dyskusja nad sprawozdaniami,
 8. Głosowanie o udzielenie absolutorium Zarządowi za rok 2019,
 9. Przerwa 15 min
 10. Ustalenie wysokości składek i wpisowego,
 11. Dyskusja, zgłaszanie i głosowanie wniosków,
 12. Zamknięcie zebrania.