Składka członkowska 2022

Składka członkowska na rok 2022:

400,00 zł - dla armatorów
350,00 zł - dla pozostałych członków klubu