Sprzątanie bazy w Tabaszowej - ciąg dalszy

Stare pomosty.

W dniach 21-22 sierpnia odbędzie się sprzątanie terenu wokół hangaru. Do posprzątania są stare pomosty i pozostałości po nich.