2017-2018

Komandor klubu: Małgorzata Ciężadło-Boryczka