1991-1996

Komandor klubu: Piotr Kisilewicz

przeniesienie klubu do nowej siedziby przy ul.Kwiatkowskiego 18
zakup jachtu Sportina - s/y "Fantazja"
wybudowanie slipu wraz z pomostem