Polityka prywatności

INFORMACJE OGÓLNE:

Zapraszamy do zapoznania się z Polityką prywatności, która wyjaśnia zasady oraz sposób gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o członkach stowarzyszenia oraz użytkownikach serwisu Stowarzyszenia Tarnowski Yacht Club "AZOTY", zwanego dalej serwisem, funkcjonującego pod adresem www.tyc.org.pl.
Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Tarnowski Yacht Club "AZOTY"(adres miejsca prowadzenia działalności i adres do doręczeń: ul. E. Kwiatkowskiego 18, 33-101 Tarnów) NIP 9930636470, REGON 850413190, adres poczty elektronicznej: zarzad@tyc.org.pl wpisane do Rejestru Stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000164562; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zwane dalej „Administratorem” i "Stowarzyszeniem".

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH:

Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - zwane dalej „RODO” lub „Rozporządzenie RODO”. Oficjalny tekst Rozporządzenia RODO: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679.
Stowarzyszenie przykłada dużą wagę do dbania o bezpieczeństwo przekazywanych mu danych. Staramy się, by były one przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.
W przypadku zauważenia sytuacji, która może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa Państwa danych, prosimy o kontakt pod adresem: zarzad@tyc.org.pl.

Podanie danych jest dobrowolne, jednak jest ono konieczne do realizacji usług i zadań statutowych realizowanych dla Państwa przez Stowarzyszenie. Zgody te są wymagane i regulowane adekwatnymi do nich przepisami prawa państwowego (przesłanie podpisanych druków bądź formularzy członkowstwa w stowarzyszeniu, czarter jachtów i opłata za nie, udział w regaatch organizowanych przez stowarzyszenie, udział w rejsach i szkoleniach organizowanych przez stowarzyszenie, itp.) stanowi zawarcie umowy ze stowarzyszeniem na wykonanie określonego zadania lub usługi. Do realizacji tych zadań konieczne jest pozyskanie od Państwa określonych danych (w tym danych osobowych). Państwa dane zbieramy w zakresie minimalnym, na okres niezbędny do wykonania umowy lub zgodnie z nałożonym na nas obowiązkiem prawnym wynikającym z przepisów krajowych lub międzynarodowych.

Jako administrator danych osobowych, nie sprzedajemy i nie użyczamy zgromadzonych danych osobowych członków stowarzyszenia i użytkowników serwisu innym osobom lub instytucjom, jeśli członek stowarzyszenia bądź użytkownik serwisu nie został poinformowany o celu i zakresie powierzania oraz gdy dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie członka stowarzyszenia bądź użytkownika serwisu, lub w wyniku postanowienia sądu, prokuratury, policji lub innego uprawnionego organu państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

Dla prawidłowego funkcjonowania serwisu stowarzyszenia, w tym dla realizacji zawieranych umów konieczne jest korzystanie przez stowarzyszenie z usług podmiotów zewnętrznych (takich jak np. firmy czarterujące, skipperzy prowadzący rejsy, dostawcy oprogramowanie, kurierzy, podmioty obsługujące płatności, hosting usług informatycznych (w tym usług backup)).
Stowarzyszenie korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, które zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak by przetwarzanie spełniało wymogi Rozporządzenia RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.
Przekazanie danych przez Administratora nie następuje w każdym wypadku – Administrator przekazuje dane wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie niezbędnym do jego zrealizowania.

Osobie podającej dane osobowe przysługują następujące prawa:
- prawo dostępu do danych;
- prawo sprostowania danych;
- prawo ograniczenia przetwarzania;
- prawo usunięcia danych;
- wyrażenie sprzeciwu wobec przetwarzania;
- prawo złożenia skargi do organu nadzorczego ochrony danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych.

Do realizacji swoich usług stowarzyszenie nie profiluje danych.

Stowarzyszenie realizując swoje cele statutowe świadczy usługi, których odbiorcami mogą być dzieci poniżej 16 roku życia (np. przystąpienie do kursu na patent żeglarza jachtowego, udział w zawodach/regatach). Przykładamy szczególną uwagę do obsługi tych zadań. W takim wypadku zawsze żądamy, by zgodę na przetwarzanie danych wyraziła lub zaaprobowała osoba sprawująca władzę rodzicielską lub opiekę nad dzieckiem. Przekazane dane osobowe przetwarzamy wyłącznie w zakresie wyrażonej zgody. W tym zakresie podejmujemy starania, by zweryfikować czy osoba sprawująca władzę rodzicielską lub opiekę nad dzieckiem wyraziła zgodę lub ją zaaprobowała. Oznacza to, że możemy podjąć działania, które potwierdzą nam taką zgodę w inny sposób.

COOKIES, DANE EKSPLOATACYJNE I ANALITYKA:

Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę internetową (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający nasz serwis internetowy). Szczegółowe informacje dot. plików Cookies, a także historię ich powstania można znaleźć m.in. tutaj: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko.

Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony internetowej w następujących celach:

- identyfikacji użytkowników jako zalogowanych w serwisie i pokazywania, że są zalogowani;
- zapamiętywania danych z wypełnianych Formularzy, ankiet lub danych logowania;
- prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony internetowej;

Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności strony.

Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez strony internetowe – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies.

Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach (wystarczy kliknąć w dany link):

w przeglądarce Chrome
w przeglądarce Firefox
w przeglądarce Internet Explorer
w przeglądarce Opera
w przeglądarce Safari
w przeglądarce Microsoft Edge

Administrator może korzystać w serwisie z usług Google Analytics dostarczanych przez firmę Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA). Usługi te pomagają Administratorowi analizować ruch w serwisie. Gromadzone dane przetwarzane są w ramach powyższych usług w sposób zanonimizowany (są to tzw. dane eksploatacyjne, które uniemożliwiają identyfikację osoby) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu serwisem. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących (danych osobowych) osoby odwiedzające stronę. Administrator korzystając z powyższych usług gromadzi takie dane jak źródła i medium pozyskania odwiedzjących strony oraz sposób ich zachowania na stronie internetowej, informacje na temat urządzeń i przeglądarek z których odwiedzają stronę, IP oraz domenę, dane geograficzne oraz dane demograficzne (wiek, płeć) i zainteresowania.

Możliwe jest zablokowanie w łatwy sposób przez daną osobę udostępniania Google Analytics informacji o jej aktywności na stronie internetowej - w tym celu można zainstalować dodatek do przeglądarki udostępniany przez firmę Google Inc. dostępny tutaj: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH:

Strony w ramach serwisu, dostęp do których wymaga podania danych osobowych lub loginu i hasła, szyfrowane są przy użyciu protokołu Secure Sockets Layer (SSL). Szyfrowanie zapewnia poufność danych osobowych użytkownika w trakcie ich przesyłania za pośrednictwem Internetu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
Na stronach naszego serwisu możemy m.in. umieszczać linki umożliwiające użytkownikom bezpośrednie przejście na inne strony internetowe. Nie odpowiadamy jednak za politykę prywatności stosowaną przez właścicieli innych stron.