Jakub Boryczko

Komandor Tarnowskiego Yacht Clubu AZOTY.

Piotr Kisilewicz

V-ce Komandor Tarnowskiego Yacht Clubu AZOTY.

Piotr Jeż

Bosman Tarnowskiego Yacht Clubu AZOTY

Paulina Boryczko

Członek Zarządu Tarnowskiego Yacht Clubu AZOTY.

Tomasz Rabiasz

Członek ZarząduTarnowskiego Yacht Clubu AZOTY.

Kamil Dębowski

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Tarnowskiego Yacht Clubu AZOTY.

Stefan Skwarło

Członek Komisji Rewizyjnej Tarnowskiego Yacht Clubu AZOTY.

Janusz Hawrysz

Członek Komisji Rewizyjnej Tarnowskiego Yacht Clubu AZOTY.