Jakub Boryczko

Komandor Tarnowskiego Yacht Clubu AZOTY

Piotr Kisilewicz

V-ce Komandor Tarnowskiego Yacht Clubu AZOTY

Paulina Boryczko

Członek Zarządu Tarnowskiego Yacht Clubu AZOTY

Dariusz Dyngosz

Członek Zarządu Tarnowskiego Yacht Clubu AZOTY

Łukasz Widłak

Członek Zarządu Tarnowskiego Yacht Clubu AZOTY

Bosman przystani w Tabaszowej

Kamil Dębowski

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Tarnowskiego Yacht Clubu AZOTY

Stefan Skwarło

Członek Komisji Rewizyjnej Tarnowskiego Yacht Clubu AZOTY

Janusz Hawrysz

Członek Komisji Rewizyjnej Tarnowskiego Yacht Clubu AZOTY