Sprzątanie bazy w Tabaszowej

Część mieszkalna oraz hangar.

W ostatnie weekendy członkowie klubu wraz z rodzinami wysprzątali część hangarową oraz mieszkalną.

W najbliższym czasie zostaną wymienione również lodówki.
Wszyscy członkowie są zobowiązani do opróżniania lodówek ze swoich produktów spożywczych przed opuszczeniem bazy w Tabaszowej.

Zarząd podjął decyzję o zakazie przywożenia jakiegokolwiek wyposażenia do hangaru bądź części mieszkalnej, które "staje się" zbędne w domu bez uprzedniej konsultacji z Zarządem.

Zarząd zwraca się również z prośbą o nie przechowywanie prywatnych rzeczy w części hangarowej (z wyjątkiem prywatnych szafek) oraz w części mieszkalnej, szczególnie wyposażenia jachtów.