Tomasz Rabiasz

Komandor Tarnowskiego Yacht Clubu "AZOTY"

Jakub Boryczko

V-ce Komandor Tarnowskiego Yacht Clubu "AZOTY"

Łukasz Widłak

V-ce Komandor Tarnowskiego Yacht Clubu "AZOTY"

Dariusz Dyngosz

Członek Zarządu Tarnowskiego Yacht Clubu AZOTY

Kamil Dębowski

Członek Zarządu Tarnowskiego Yacht Clubu AZOTY

Michał Brniak

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Tarnowskiego Yacht Clubu "AZOTY"

Oliwia Rabiasz

Członek Komisji Rewizyjnej Tarnowskiego Yacht Clubu "AZOTY"

Janusz Hawrysz

Członek Komisji Rewizyjnej Tarnowskiego Yacht Clubu AZOTY