1973-1990

Komandor klubu: Janusz Sieczko

zakup jachtu Venus - s/y "Leliwa"
zakup przedwojennego jachtu klasy Haj - s/y "Bryzg"
zakup Omegi Ostróda - s/y "Wiking"